balibofront balibo4 balibo5 balibo1 balibo9 balibo7 balibo6 balibo8 balibo3 balibo2

Balibo – “நிர்வாணப்படுத்தப்பட்ட சுதந்திரத்தின் கதை”

“No other profession calls on its practitioners to lay down their lives for their art save the armed forces and, in Sri Lanka, journalism…. Electronic and print-media institutions have been burnt, bombed, sealed and coerced. Countless journalists have been harassed, threatened and killed. It has been my honour to belong to all those categories and […]... Read More
doordarshan railsneham vanna

அன்ரெனா திருப்பு…! தூரதர்ஷன் பார்க்க,

“என்ன தெரியுதா..இன்னும் திருப்ப வேணுமோ?”“இன்னும் கொஞ்சம்…கொஞ்சம்…ஆ இப்ப சரி படம் வருகுது” கூரையில் இருந்த அன்ரெனாவின் கழுத்தை மத்தாகத் திருகிக் கைவலித்த சின்ன அண்ணன் கீழே ஓடி வருகிறார். வீட்டுக்குள் இருந்து ரீவியின் காதைத் திருகித் திருகிப் படம் வரப் பண்ணி ஓரளவு ஆடி அசையும் முகங்களைக் கண்ட சந்தோசத்தில் நான். இதெல்லாம் ஒரு காலத்தில் எங்களூர் வீடுகளில் பெரும்பாலும் காணும் நிகழ்வுகள் தான். எதற்காக இந்தப் பகீரதப் பிரயத்தனம் என்றால் அது வெள்ளிக்கிழமை “ஒலியும் ஒளியும்” […]... Read More