3-001 4-001 5-001 6-001 7-001 8-001 9-001 12-001 13-001 11-001 14-001 15-001 17-001 18-001 16-001 1-001 2-001 20-001 21-001 22-001 23-001 24-001 25-001 26-001 27-001 34-001 35-001 36-001 37-001 38-001 32-001 39-001 40-001 41-001 30-001 31-001 33-001 28-001

கதிர்காமக் கந்தனிடம் போன கதை

இறவாமற் பிறவாமல் எனையாள் சற்குருவாகி  பிறவாகித் திறமான பெருவாழ்வைத் தருவாயே குறமாதைப் புணர்வோனே! குகனே! சொற் குமரசா! கறையானைக் கிளையோனே! கதிர்காமப் பெருமாளே! என்று அருணகிரி நாதரால் திருப்புகழில் சிறப்பிக்கப்பட்ட தலமாக விளங்குகின்றது கதிர்காமம். என் நினைவு தெரிய நான் போனதில்லை. என் சின்ன வயசியில் எப்போதாவது கூட்டி வந்திருக்கலாம் என்று அப்பா சொன்னார். என் அப்பாவும் அம்மாவும் மலையகத்தில் ஹட்டன் என்ற இடத்தில் ஆசிரியர்களாக இருந்ததால் அங்கிருந்து பஸ் மூலம் கதிர்காமத்துக்கு வந்திருக்கிறார்களாம். கடந்த வருடம் […]... Read More