70077729

கணேசபிள்ளை மாஸ்டரின் சமய வகுப்பு

வேலை முடிந்து வீடு திரும்பி குளித்து முடித்து விட்டு  சுவாமி அறையில் இருக்கும் தொட்டிலில் இலக்கியா பார்த்துக் கொண்டிருக்க நான் சாமி கும்பிடும் போது வாயில் சத்தமில்லாமல் தேவாரத்தை முணு முணுக்கும் போது அதைக் கண்டு இப்படித்தான் தான் சாமி கும்பிட வேணுமாக்கும் என்று தானும் தன் கையைக் கூப்பிக் கொண்டே வாயில் சுவிங்கம் மெல்லுவது போல இலக்கியா அசை போடுவதைக் கண்டு சிரிப்பு வரும் அப்போது சில சமயன் பள்ளித் தோழன் சாரங்கனையும் கணேசபிள்ளை மாஸ்டரையும் […]... Read More